2017-11-05 Allhelgonagudstjänst, predikan av Andreas Reinhard

Allhelgonagudstjänst tillsammans med Betel i Missionskyrkan. Nattvard, månadsoffer. Andreas Reinhard, Anders Marklund, Allahelgona kör.


Ladda ner!