Barn & Ungdom

Hönö Missionskyrka bedriver ett arbete för barn och unga i åldrarna tre år och uppåt. De flesta verksamheter för barn och unga bedrivs genom en egen förening som heter Equmenia Hönö som är en del av församlingen. Alla verksamheter bedrivs utifrån en kristen tro och med kristna värderingar.

Alla barn och unga är varmt välkomna till våra verksamheter!

Läs gärna mer om varje verksamhet under respektive flik.

Kontaktuppgifter Equmenia Hönö:
Ordförande Nils-Åke Dahlbäck
equmenia@honomissionskyrka.se
Ringvägen 4, 475 42 Hönö
Bankgiro 889-6508
Swishnummer: 1234-948-691

IMG_0161