Konfirmation

 

Församlingen erbjuder konfirmationsläsning. Under flera år har konfirmationsläsningen arrangerats tillsammans med Betelförsamlingen på Hönö. Ibland används också begreppet bibelskola eller kristendomsskola. Dessa är öppna för alla oavsett kyrkotillhörighet och dop.

Läsningen är utformad så att man möts på torsdagar 16.30. Två läger åker man iväg på, en övernattning på hösten och ett längre på våren i april/maj från onsdag till söndag. Viktigt för läsperioden är veckoträffarna, gudstjänsterna och lägren.

Gemensamt för all konfirmationsläsning och kristendomsskoleundervisning är att man får ta del av den kristna traditionens berättelser och den kristna trons grunder inklusive bibelkunskap, historia, etik och värderingar. Undervisningen görs vanligen av pastorer och ungdomsarbetare, oftast utifrån något konfirmationsmaterial och med olika former av pedagogisk metodik, som inte minst innefattar gruppsamtal och gemensamma samlingar i större grupp.

 

IMG_0007