Styrgruppen

Konferensledningen arbetar med att planera och förbereda för det praktiska arbetet i Hönökonferensen. Församlingsledningen ansvarar för innehållet och vilka som ska bli kallade att medverka. Konferensledningen består av församlingsmedlemmar som har ansvar för olika delar i konferensen; tält, lokaler, markområden, teknik, information, media, bemanning och ekonomi etc. Arbetet pågår i stort sett hela året från första planeringen i början på året till Konferensstämman i oktober då utvärdering presenteras för församlingen. Val om kommande Hönökonferenser tas på församlingens årsmöte två år i förväg.

Kontakt: Annika Olofsson annikao6404@gmail.com