Mötesplatser

I Hönö Missionsförsamling finns det många mötesplatser!
Vi vill på dessa möta varandra, dela livet och tron på Jesus och möta Gud. Till dessa mötesplatser är alla välkomna; oavsett om du är ny för tro och kyrka eller om du gått till vår församling under många år.

För barn och unga finns det aktiviteter fyra dagar i veckan i form av Club 9+, Söndagsklubben, Scouter, Konfirmation och Tonår. Varje vecka möts människor i den lilla gruppen, cellgrupper, för att dela livet, bönen och tron på Jesus. Andra mötesplatser är våra Alphakurser, församlingens symöten, Kraftkällan och kontinuerliga träffar med bön och nattvard. Varje söndag firar vi Gudstjänst med mycket inslag av sång och musik. I församlingen finns även vår omsorgsgrupp som besöker människor i hemmen och på ålderdomshemmet.

För mer information om våra mötesplatser, se aktuell flik på hemsidan.

 

Mission_Kraftk_009