Bön & nattvard

Laudes

BÖN

Bönen är uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud, som del i gudstjänsten, i mindre grupper eller enskilt. Den gemensamma bönen är lovprisning, tacksägelse, överlåtelse och förbön. Den kan också ge inspiration till den enskilda andakten. Psaltaren som bönbok och Herrens bön hör till ett gemensamt kristet arv, som förenar kyrkan i alla tider och på alla platser.

 

Regelbundna bönesamlingar hålls i regel tisdagar 07.00 och torsdagar 21.00  i Missionskyrkan. Tisdagar 10.00 är det Kraftkällan som annonseras av både Betelförsamlingen och Missionsförsamlingen. Dessutom samlas Cellgrupper i olika hem på varierande tidpunkter.

NATTVARD

Jesus Kristus inbjuder oss till och möter oss i nattvarden. Till nattvarden inbjuds var och en som söker gemenskap med honom. I nattvarden delas bröd och vin, en helig måltid i vilken jordiska gåvor tillsammans med Kristi instiftelseord förmedlar och levandegör hans närvaro. Med bön om Andens närvaro firas nattvarden till minnet av Jesus Kristus och till åminnelsen av hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse. Brödet och vinet gestaltar den generositet och det överflöd som kännetecknar både skapelse och frälsning. Den heliga måltiden kännetecknas därför av tacksägelse, lovprisning och ett levande hopp.

Nattvarden förkunnar en gemenskap över alla gränser. I Herrens måltid ligger också en uppfordran till försoning, rättvis fördelning och omsorg om andra. Nattvarden är ett trons mysterium, som ger en försmak av det Guds rike som skall komma.

Nattvard firas som regel den första söndagen i månaden och under vår- och hösttermin en torsdagskväll mitten av månaden.