Cellgrupper

 

Cellgrupper/bönegrupper

Under veckan samlas församlingsmedlemmar hemma hos varandra i grupper som kallas för cellgrupper eller bönegrupper. Gemenskapen består av fika, bön, samtal och att hitta former att stötta varandra i vardagen. Cellgrupper brukar ofta bestå av 5-10 personer. Hur man utformar sin cellgrupp är helt upp till gruppmedlemmarna.

Kontakta Anders Marklund om du vill vara med i en grupp.