Församlingsledning

Församlingsledningen består av en styrelse.

Styrelsens funktion är bland annat att sköta de praktiska och administrativa uppgifterna i församlingen, ansvara för ekonomi, planera och organisera verksamheten även förvaltning av församlingens fastigheter. Den består av 7 personer.  Styrelsens medlemmar röstas in i samband med församlingens årsmöte.  Den består av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, fastighetsansvarig representant i ungdomsrådet mm. Styrelsen träffas ca en gång i månaden.

(Taget ur församlingsordning Art. VI och Art. VII)

Kontakt ordförande John Agnesson ordforande@honomissionskyrka.se