Pastor och föreståndare

Pastor och föreståndare

Hönö Missionsförsamling söker pastor och föreståndare om 100%.

Från 1 augusti 2016 eller enligt överenskommelse. Vi ser det som en fördel om den sökande har möjlighet att närvara under sommarens Hönökonferens 2–10 juli 2016.

Församlingen har haft några möten där vår framtid i relation till pastorsfrågan diskuterats. Utifrån dessa har några önskade personlighets- och yrkesmässiga egenskaper definierats:

  • Vara god herde som andlig och omsorgsmässig ledare.
  • Vara god ledare som leder arbetslaget som i dagsläget omfattar en ungdomsledare, en inspiratör och en kommunikatör.
  • Vara förtroendeskapande i församling och i samhälle.
  • Vara utåtriktad och arbeta med församlingens tillväxt, i både kvalitet och kvantitet.
  • Vara kristocentrisk och evangelikal i sin förkunnelse.

Maila in din ansökan senast 7 februari 2016 till ordforande@honomissionskyrka.se.

Vid övriga frågor kontakta ordförande John Agnesson 076-006 19 06 eller Göran Kurlberg 0708360538.

Vi ser fram emot din ansökan!