Vision

Församlingens uppdrag är att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad.

Detta sker genom:

Församlingens verksamhet

Enskildas liv och kontakter med samhället

Hönökonferensen