Brödragruppen

Brödragruppen startade i mitten 1950 och på intiativ av Joel Granberg och Anders Alderblad.

Musikaliteten är fin. Basfiol, dragspel, banjo, fiol och piano, samt sångarglädjen att få bevara
de “gamla” läsar-och musikföreningssångerna som ett arv. För tillfället spelar
elva musikanter och sångarbröder från församlingen med “hjälp” av några pingstbröder från Betel och Filadelfia. Men även sen några år tillbaka, finns ett tillskott genom en kvinnlig pianist.

Kontakt: Leif Ohlzon leifohlzon@live.se

Bild (2)Bild