Lovsång

Worship

Lovsång är ett verktyg till att få uttrycka oss till Gud. Lovsånger kan liknas vid kärleksånger som vi sjunger till Gud. En del av texterna handlar om Gud, hur god han är, om hur hans nåd är så stor att Han förlåter alla våra misslyckanden och brister. En del texter är riktade direkt till Honom och är kärlekssånger till den Gud som har gjort allt för oss människor. När vi tackar och lovprisar Gud så riktar vi all vår uppmärksamhet på Gud och våra hjärtan öppnas för att ta emot Hans kärlek och samtidigt ge tillbaka till Honom i de ord vi sjunger.