Sång på äldreboende

HanderMedBibel

 

I Hönö Missionskyrka är det en grupp daglediga, som var 7:e eller 8;e vecka deltar med sång och musik i andakten. Torsdagar kl. 11.00 på Bergmans och fredagar kl. 11.00 på Solhöjden. Det sjungs ”gamla” kända sånger, som många äldre känner igen och kan sjunga med i. Man möter tacksamma lyssnare. Det är roligt att få vara med.

Alla kyrkor i Öckerö kommun ansvarar tillsammans för dessa andakter.

Men vi behöver vara fler, som sjunger! Så hör av dig, om du vill hjälpa till.

Kontakt: Birgit Andersson birgit@edvardssons.nu