”Vi vill vara en gemenskap som hjälper människor i och till

en personlig tro på Jesus Kristus."

Vår vision

Vara en gemenskap som hjälper människor i och till en personlig tro på Jesus kristus.

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Apg 2:42