udstjänst 11.00 med predikan av Alf B Svensson.

Guds vision dina gåvor i funktion ? en gudstjänst som vill hjälpa dig

att upptäcka och utveckla dina gåvor. Kyrkkaffe

 


Ladda ner!