Gudstjänst med predikan av  Anders Marklund och sång av familjen Wendesten.