Planeringen och projekteringen påbörjades redan när församlingen flyttade in på Östra Hamnen 1, hösten 2019. De praktiska arbetet med att bygga om kyrkan påbörjades i september 2020 och har tagit ett antal kliv framåt. Det allra mesta arbetet har genomförts med frivilliginsatser. Människor med olika gåvor har tillsammans fört arbetet framåt. Endast mindre åtgärder har hittills utförts av externa firmor.

En styrgrupp har det övergripande ansvaret för projektet och en arkitektgrupp + en inredningsgrupp genomför planeringsarbeten. Leif Zälter leder och planerar det praktiska arbetet.

Den första fasen av arbetet har bestått av rivning av gamla strukturer men uppbyggnad och färdigställande av nytt har också pågått ett tag
Det nya biocaféet är klart. Mycket av materialet är återvunnet från det gamla caféet. Väggarna är nymålade i en färg som inredningsgruppen och arkitektgruppen har tagit fram.
Även ungdomsvåningen med kök, förråd och ny ingång mot salongen är klar.
Musikrummen på andra våningen mot Olinders är också nästan färdigställda.

Störst fokus ligger på att bygga klart gudstjänstlokalen. Efter rivningsfasen har vi kommit långt med detta arbete. Många har varit samlade på måndags- och torsdagskvällar och arbetsgemenskapen har varit fin och inspirerande. Måndagarna har avslutats med gott fika som har ordnats av frivilliga.

Ett antal personer har varit aktiva med byggnation och städning under veckans förmiddagar

Byggande av nytt undergolv har varit arbetskrävande men är nu slutfört.

Stora insatser har gjorts med nydragning av rör för el och teknik.

I gudstjänstlokalen återstår mycket arbete än men det som ligger närmast i tid är färdigställande av väggar. Barnrum, kapprum och bönerum börjar också att ta form.

Förråden som ligger i anslutning till kyrksalen är i princip klara. Där återstår endast nya dörrar.

 

Åtgärder som ligger i nästa steg är

 • Byggande av estrad
 • Bygga ett fläktrum i musikförrådet
 • Återställande av akustiktak i kyrksalen

Inom kort kommer vi också att påbörja:

 • Montering av fönster mellan kapprum och kyrksal
 • Montering av ventilation

 

Arkitektgruppen arbetar med att:

 • Rita byggdetaljer för bygget
 • Planera och rita fast och viss lös inredning
 • Ta fram underlag för beställning av dörrar
 • Samordna akustik och brand.
 • Göra belysningsberäkningar och planera armaturer
 • Samordna AV-utrustning (ljud och ljus)

 

Inredningsgruppen arbetar med att:

 • Planera inredning av kyrksalen. Detta innebär att ta fram inredningsdetaljer som stolar, textilier och övrig inredning
 • Planera inredning av barnrum och kapprum

 

Möjligheter för flera människor att aktivt ta del av arbetet

Det ligger en stor glädje i att få ta del av det dagliga arbetet med att bygga vår nya kyrka och fler är väldigt välkomna att delta.

 • Leif behöver hjälp att färdigställa ”knän” till estradbygget. Detta går bra att göra på eftermiddagstid då det är tomt på folk eller ta hem material och färdigställa det hemma. Kontakta Leif på tel. 0705-300005
 • Ett antal stolar skall kläs om till musikrummet. Det kan göras på plats eller så kan stolarna köras hem till den/de som är intresserade av att delta. Kontakta Karin Wilund. Tel. 0706-248194.