Byggnationen går framåt med hjälp av alla frivilliga som tar ansvar för sina olika arbetsområden.

Det som ligger närmst är färdigställande av estraden. Här har gjorts omfattande arbete med att bygga stomme och undergolv. En trappa och en ramp är integrerade i estraden.

En extern firma kommer att ta upp två hål i söderväggen för ljusinsläpp och även hål för entrén från biocaféet till kapprummet. Efter det kommer fönsterpartiet i bakkanten av kyrksalen att återmonteras.

Nödutrymningstrappan från musikrummet ut mot Olinders är monterad. Yes!

Förberedande för håltagning mellan biocafé och kyrkorum.

Arkitektgruppen/Inredningsgruppen
A-gruppen arbetar med att ta fram alternativ för golv, nya dörrar, fönster och ett glasparti. Många dörrar kommer att kunna återanvändas. Hänsyn måste tas till brand och ljud samt utseende. Hur skall t.ex. handtag och andra beslag se ut?

En rolig upptäckt från den gamla kyrkans vind är tre spegeldörrar från ca. 1910 som efter restaurering och ommålning skall kunna användas i kyrkans entre och mellan kyrksal och barnrum.

Fortsatt planeras för tak och teknik och hur detta skall integreras i byggnaden.

Ljussättning av kyrksalen planeras också parallellt.

Ett problem som skall lösas är att balkarna i taket inte är dimensionerade för mer last än att bära sig själva och lasterna från taket.

Inredningsgruppen arbetar med att ta fram ett förslag för inköp av stolar. Detta kommer att redovisas vid ett senare tillfälle. Dessutom arbetar de tillsammans med A- gruppen med färgsättning av kapprum och barn/familjerum.

Kyrkans secondhand “En gång till” har flyttat in i det gamla kapprummet och där hjälper inredningsgruppen till med planering.

Dörrarna på dess ursprungliga plats i den gamla kyrkan

Samma dörrar mer än 100 år senare…

Nu startar vi igång “Valborgsinsamlingen” som är insamling för att få in de pengar som just nu saknas för att ombyggnationen i kyrkan ska färdigställas på en sådan nivå att vi kan fira gudstjänst i kyrkorummet. Målet är att samla in minst 950 000 fram till Valborg. Mer info kring insamlingen – se HÄR 

Insamlingen är delad i tre delar, där målet för första delen är att samla in 305 000 till den 7 mars.