Trots pandemin går byggnationen framåt. Cirka 90 personer deltog i visning av lokalerna (i omgångar) 7 mars och fick möjligheten att se hur kyrkan växer fram.

Nu krävs det att vi hjälps åt med det praktiska arbetet för att få kyrksalen klar!
Du behövs under arbetskvällarna – vi ses måndagar och torsdagar, från kl 17 (man kan droppa in när man har möjlighet). Arbetet sprids ut på ett coronasäkert sätt.

Det har gjorts några stora arbeten beträffande håltagningar i betongväggar i entré och in till nya biocafét. Kyrkan öppnar upp på ett förtjänstfullt sätt

Nu krävs det att vi hjälps åt med det praktiska arbetet för att få kyrksalen klar!
Du behövs under arbetskvällarna – vi ses måndagar och torsdagar, från kl 17 (man
kan droppa in när man har möjlighet). Arbetet sprids ut på ett coronasäkert sätt.

Akustikåtgärder i bakkanten av gudstjänstlokalen håller på att byggas samtidigt som ventilationen monteras och ledningar för el, bild och ljud dras.

Färdigställandet av innertaket är pågående samtidigt som balkar och fästen för belysning görs klara.

Håltagningar i söderväggen för fönstren (bakom estrad) kommer att utföras i en nära framtid.

Bönerummets golv skall gjutas.


Arkitekturgruppen håller på att ta fram offertunderlag för golv, dörrar och väggpaneler.

Golvet är bestämt och det inväntas pris från återförsäljare.

Arkitekturgruppen ritar på sittbänkar i bakkanten av kyrkan samt jobbar med bönerummets utformning. Skisseringsarbete för kors, altarbord samt dopgrav pågår också.

Gruppen arbetar vidare med stolar, gardintyger samt textilgolv ihop med inredningsgruppen.

Har du idéer angående bygget så hör gärna av dig!

VALBORGSINSAMLINGEN
“Valborgsinsamlingen” är i full gång och i månadsskiftet hade 339 000 kr samlats in – otroligt!

För att vi skall kunna få allt klart i bygget är det viktigt att vi följer och engagerar oss i Valborgsinsamlingen. En rad olika initiativ har tagits: En tårta till den som var först med att skänka 10 000 kr, 1 kg räkor + hembakt surdegsbröd till dem som skickade in 5 000 kr innan dagens slut, “pastorsracet”, tavel- och gitarrauktioner… Det är fint att se alla engagemang för att möjliggöra färdigställandet av vår nya kyrka! Tack!

Följ gärna det som annonseras på olika sätt. All info angående Valborgsinsamlingen finner du på hemsidan: honomissionskyrka.se/valborgsinsamlingen.