Skip to content

Alpha

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Kursen finns i hela kyrkofamiljen över hela världen och har sitt ursprung i den anglikanska kyrkan i London och den lokala församlingen HTB (Holy trinity Brompton Church). Alphas byggstenar är

 • Mat
 • Föredrag
 • Samtal

Man träffas och delar en måltid tillsammans för att sedan lyssna till ett föredrag utifrån ett givet ämne. Efter föredraget samlas man i en mindre grupp för att samtala över kvällens ämne. Kursen är på 10 veckor, samma ämnen tas upp över hela världen, den lilla gruppen är samma under hela kursen.

Ämnen som vi tar upp är bland annat:

 • Vem är Jesus?
 • Varför dog Jesus?
 • Varför ska man läsa Bibeln?
 • Varför och hur ska man be?
 • Hur kan jag vara säker på min tro?
 • Vem är den helige Ande
 • Hur kan jag stå emot det onda?

Vi har två kurser “Live” (=Grundkurs) och “Bio” (=Bönekurs). Första terminen går man live-delen och om man vill fortsätta så går man bio-delen termin två.

Alpha står för:

 • A = alla är välkomna
 • L = lära med ett leende
 • P = prestationsfri gemenskap
 • H = hjälpa varandra
 • A = allt får frågas

I vår församling har vi alphakurser varje termin – en med start i januari och en med start i september.

Kostnad 75 kr/gång, eller 800 kr/kurs.

IMG_0778