Om Felicia Nordin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Felicia Nordin skapat 6 blogginlägg för.

2021-06-11

Vårens arbete i kyrkan går mot sitt slut. Det har utförts många frivilligtimmar och arbetet har flutit på bra. Sommaren närmar sig och arbetet tar snart paus. Det blir byggstädning inför konferensen den 21 juni. Ytterligare information kring detta kommer.
De arbeten som har slutförts eller är är nästan klara är montering av ett stort antal dörrar. Bl.a ytterdörr till bönerummet. Golv i bönerum och i uppgången till musikskolan är färdiggjutna. Uppsågning av väggen för ljusinsläpp i kyrksalen blev nyligen färdig.

Takbalkarnas förstärkning är åtgärdad och fästpunkter till belysning och ljud håller på att monteras.

LED-lister för belysning i bakkant av salen är under uppsättning.

De åtgärder som ligger närmst är färdigställande av branddörrar så att brandcellerna kan bli färdiga inför konferensen.

Textilgolv skall läggas in i passagen till Biocafeet.

Vi ber att få TACKA alla som har lagt ned av tid och pengar i arbetet med att färdigställa vår kyrka som kommer att bli en byggnad vi kommer att kunna vara stolta över. Vi ber att få återkomma med information om hur och när arbetet drar igång efter sommaren.
2021-06-112021-06-14T19:35:46+02:00

2021-04-12

2021-04-12 – Uppdatering
I denna uppdatering av bloggen kommer det att rapporteras från hur A-gruppen (arkitekturgruppen) har tänkt i det övergripande, hur belysningen är planerat och hur arbetet framskrider för snickare och elektriker.

Kort om det arkitektoniska uttrycket i kyrksalen
– Emanuel Johansson

Våra kulörer är hämtade från vår lugna hemmiljö med berg, hav och grönska, som ju kan anta många färger och nyanser, och dessutom skifta under dagen och under året. Vi har främst valt att undersökt nyanser av blått, grått och grönt, med inslag av den gula laven som stickfärg.

Vi ville våga lite färg och har gått många vändor och testmålat större ytor och satt i relation till ett eventuellt trägolv. Vi landade i en matt stilren färgskala som inte är alltför skrikig.

Väggarna har tre nivåer av detaljering och färg; en nedre del, en övre del, samt taket. Liksom berget är nedersta delen mörkast för att skapa tyngd. Det blir en matt ”grön-blå-grå färg” upp till 3,1m höjd, därefter en mattvit på övre väggdel. Taket målas i samma vita för att skapa rymd och sömlös övergång mellan vägg och tak. Vissa utmärkta områden i taket målas i flera lager för akustisk förbättring.

Vägguttrycket med ribbor och vinklade väggytor är en designidé i linje med våra stora krav och ambitioner på god akustik passande alla våra lovsångsuttryck.

Golvet är oerhört viktigt då det är en av de största ytorna i rummet, som dessutom kommer reflektera sin nyans på omgivande väggar. Vi ville därför undvika ett alltför gult trägolv och i stället gå mot ett fräschare val i vitask. Med ett rent naturmaterial på golvet hoppas vi kunna bidra med en känsla av äkthet och kvalitet. Estraden blir i samma material för att skapa helhet i rummet.

Estraden är generös och har en bågad utformning med djupare mittparti med tre urgröpta trappsteg. Kanten utformas så den går att sitta på, då det ofta uppstår en mötesplats här efter gudstjänsten. Det finns även planer på en flexibel scenutbyggnad vid speciella arrangemang.

Dagens interiöra stil i byggnaden är ju ganska rå, mörk, påkostad, häftig, modern, detaljrik och i viss mån industriell. Vi ansåg inte behöva behålla denna stil i kyrksalen, men ändå försöka relatera till resterande rum i byggnaden för att skapa helhet och igenkänning, exempelvis genom synliga takbalkar och bevarande av fönsterspröjsen.

Öppenheten, alltså sikten från biocafé och kapprum in till kyrksalen, har ansetts viktig för att få ett välkomnande intryck.

Kyrkorummet kommer att vara ljusare än resten av byggnaden, för att kännas lätt och upplyftande. Dock inte så ljust att man blir försiktig och passiv. Nytt dagsljusinsläpp är väl genomtänkt för att förhöja den rumsliga upplevelsen. Höga fönster kommer att lyfta rumshöjden och ge ljus längre in i rummet. Estraden får en ren vit fondvägg för att vara flexibel till ljuseffekter och projicering av bild utan behov för externa skärmdukar.

Kapprummet (och barnrummet) blir långsmalt med högt i tak. Smalheten gör att vi kommer närmare varandra och skapar platser för spontana samtal eller bara ett ”hej” i förbifarten. Med högt i tak och stora fönster mot kyrksalen kommer rummet ändå upplevas rymligt. Här blir det en varm gråaktig textilmatta, för en mjukare känsla och som ett praktiskt övergångsrum till kyrksalen.

BELYSNING I KYRKSALEN
– Lars Fredén

Eftersom lokalen har ett litet inslag av direkt och indirekt dagsljus krävs en större komplettering med artificiellt ljus. De nya, höga fönstren i söderläge kommer att ge ett bra tillskott men innebär att dessa till viss del kommer att få skylas för att inte ge bländning och skapa stora kontraster, främst sommartid. Detta kan även bli aktuellt under vinterhalvåret då solen står lågt och når djupare in i lokalen.

Med detta som utgångspunkt har vi skapat en belysningslösning som dels ska ge ett behagligt allmänljus och dels kunna medge att det går att läsa även relativt finstilta texter i kyrkstolarna.

Den horisontella avskärmningen på väggarna runt omkring kyrksalen, som krävs av akustiska skäl, ger samtidigt en möjlighet att utnyttja detta för att placera nedåt- respektive uppåtriktat ljus. Det nedåtriktade ljuset längs väggarna har som uppgift att både ge tillräckligt ljus i utrymningsvägar och samtidigt att ge en spännande belysning av de vertikala akustikreglarna som varierar i djup. Det uppåtriktade ljuset är tänkt att synbart lyfta volymen av kyrksalen eftersom takhöjden i förhållande till salens stora bredd är relativt liten. Intrycket av salens längre bredd förstärks också av lokalens mindre djup.

På grund av innertakets konstruktion med tätt liggande akustikskivor mot själva takkonstruktionen har det inte varit möjligt att fälla in armaturer vilka kräver ett rätt stort utrymme för att inte upplevas bländande. Vi har inte velat ha utanpåliggande armaturer utan hålla själva taket så rent som möjligt. Tanken har istället varit att skapa en belysningslösning som är skild från taket men ändå inte begränsar upplevelsen av höjd i lokalen. Studier har gjorts av andra kyrko- och församlingslokaler där cirkulära ”takkronor” med nedåtriktat ljus använts. Dessa armaturer är mycket dyra orsakat av att tillverkningen av profilen för ledlisterna är en komplicerad bearbetningsmetod. Genom att tänka lite ”kantigt” och istället skapa oktagoner (åttkantingar) har vi kunnat spara mycket pengar på att ändra formen. Kronorna kommer att hänga på samma höjd som underkanten på takbalkarna.

Kronornas storlek och placering (två större i mittfacket och två något mindre kronor i vardera ytterfacken) har skett utifrån ljusberäkningar som ska tillgodose tillräckligt ljus för alla.

BYGGARBETEN FRÅN SNICKARHORISONTEN & ELARBETEN

De stora åtgärderna i kyrksalen går mot sin avslutning. Det mesta av gipsningen är klart och akustikåtgärderna i bakkanten är så gott som klara. Fönsterna i bakkanten är målade och återmonteringen av glaset håller på att slutföras. Vi väntar på att förstärkningen av takbjälkarna skall göras och därefter kan målning av dessa och taket utföras.

Nästa steg vad gäller byggåtgärder är upptagningen av fönster i södervägg när bygglovsansökan är beviljad och putsning av fondväggen. Gjutning av golvet i bönerummet återstår och därefter skall golvparketten i kyrksalen läggas.

Arbetet med ventilationsarbetet pågår och går framåt.


Arbetet med ledningsdragning för belysning och eluttag är klart till största delen. Det som återstår är att dra tråd till strömbrytare. Det arbetet återstår tills dess att all planering av belysningen är klar.
När all målning är klar skall alla uttag, lampor, brytare mm. upp. Detta arbete är klart till ca 60%.

Det har också dragits ledningar för ljusstyrning samt ljud till estraden. Där återstår anslutning till kontakterna. Ca 60% av detta återstår.

Den allra största delen av brandlarmet är draget. Sedan skall magneter på alla branddörrar göras klart. Ca 40 % återstår.

Inbrottslarmet skall dras om på en del ställen. Det arbetet återstår tills dess att de andra åtgärderna är klara.

Slutlösningen för allmänbelysning och ljudanläggning håller på att tas fram.

Det är en grupp på ca 5 personer som ser till att detta arbete utförs.

2021-04-122021-04-13T16:31:04+02:00

2021-03-14

Trots pandemin går byggnationen framåt. Cirka 90 personer deltog i visning av lokalerna (i omgångar) 7 mars och fick möjligheten att se hur kyrkan växer fram.

Nu krävs det att vi hjälps åt med det praktiska arbetet för att få kyrksalen klar!
Du behövs under arbetskvällarna – vi ses måndagar och torsdagar, från kl 17 (man kan droppa in när man har möjlighet). Arbetet sprids ut på ett coronasäkert sätt.

Det har gjorts några stora arbeten beträffande håltagningar i betongväggar i entré och in till nya biocafét. Kyrkan öppnar upp på ett förtjänstfullt sätt

Nu krävs det att vi hjälps åt med det praktiska arbetet för att få kyrksalen klar!
Du behövs under arbetskvällarna – vi ses måndagar och torsdagar, från kl 17 (man
kan droppa in när man har möjlighet). Arbetet sprids ut på ett coronasäkert sätt.

Akustikåtgärder i bakkanten av gudstjänstlokalen håller på att byggas samtidigt som ventilationen monteras och ledningar för el, bild och ljud dras.

Färdigställandet av innertaket är pågående samtidigt som balkar och fästen för belysning görs klara.

Håltagningar i söderväggen för fönstren (bakom estrad) kommer att utföras i en nära framtid.

Bönerummets golv skall gjutas.


Arkitekturgruppen håller på att ta fram offertunderlag för golv, dörrar och väggpaneler.

Golvet är bestämt och det inväntas pris från återförsäljare.

Arkitekturgruppen ritar på sittbänkar i bakkanten av kyrkan samt jobbar med bönerummets utformning. Skisseringsarbete för kors, altarbord samt dopgrav pågår också.

Gruppen arbetar vidare med stolar, gardintyger samt textilgolv ihop med inredningsgruppen.

Har du idéer angående bygget så hör gärna av dig!

VALBORGSINSAMLINGEN
“Valborgsinsamlingen” är i full gång och i månadsskiftet hade 339 000 kr samlats in – otroligt!

För att vi skall kunna få allt klart i bygget är det viktigt att vi följer och engagerar oss i Valborgsinsamlingen. En rad olika initiativ har tagits: En tårta till den som var först med att skänka 10 000 kr, 1 kg räkor + hembakt surdegsbröd till dem som skickade in 5 000 kr innan dagens slut, “pastorsracet”, tavel- och gitarrauktioner… Det är fint att se alla engagemang för att möjliggöra färdigställandet av vår nya kyrka! Tack!

Följ gärna det som annonseras på olika sätt. All info angående Valborgsinsamlingen finner du på hemsidan: honomissionskyrka.se/valborgsinsamlingen.

2021-03-142021-03-14T09:13:09+01:00

2021-02-07

Byggnationen går framåt med hjälp av alla frivilliga som tar ansvar för sina olika arbetsområden.

Det som ligger närmst är färdigställande av estraden. Här har gjorts omfattande arbete med att bygga stomme och undergolv. En trappa och en ramp är integrerade i estraden.

En extern firma kommer att ta upp två hål i söderväggen för ljusinsläpp och även hål för entrén från biocaféet till kapprummet. Efter det kommer fönsterpartiet i bakkanten av kyrksalen att återmonteras.

Nödutrymningstrappan från musikrummet ut mot Olinders är monterad. Yes!

Förberedande för håltagning mellan biocafé och kyrkorum.

Arkitektgruppen/Inredningsgruppen
A-gruppen arbetar med att ta fram alternativ för golv, nya dörrar, fönster och ett glasparti. Många dörrar kommer att kunna återanvändas. Hänsyn måste tas till brand och ljud samt utseende. Hur skall t.ex. handtag och andra beslag se ut?

En rolig upptäckt från den gamla kyrkans vind är tre spegeldörrar från ca. 1910 som efter restaurering och ommålning skall kunna användas i kyrkans entre och mellan kyrksal och barnrum.

Fortsatt planeras för tak och teknik och hur detta skall integreras i byggnaden.

Ljussättning av kyrksalen planeras också parallellt.

Ett problem som skall lösas är att balkarna i taket inte är dimensionerade för mer last än att bära sig själva och lasterna från taket.

Inredningsgruppen arbetar med att ta fram ett förslag för inköp av stolar. Detta kommer att redovisas vid ett senare tillfälle. Dessutom arbetar de tillsammans med A- gruppen med färgsättning av kapprum och barn/familjerum.

Kyrkans secondhand “En gång till” har flyttat in i det gamla kapprummet och där hjälper inredningsgruppen till med planering.

Dörrarna på dess ursprungliga plats i den gamla kyrkan

Samma dörrar mer än 100 år senare…

Nu startar vi igång “Valborgsinsamlingen” som är insamling för att få in de pengar som just nu saknas för att ombyggnationen i kyrkan ska färdigställas på en sådan nivå att vi kan fira gudstjänst i kyrkorummet. Målet är att samla in minst 950 000 fram till Valborg. Mer info kring insamlingen – se HÄR 

Insamlingen är delad i tre delar, där målet för första delen är att samla in 305 000 till den 7 mars.

2021-02-072021-02-08T09:49:21+01:00

2021-01-22

Planeringen och projekteringen påbörjades redan när församlingen flyttade in på Östra Hamnen 1, hösten 2019. De praktiska arbetet med att bygga om kyrkan påbörjades i september 2020 och har tagit ett antal kliv framåt. Det allra mesta arbetet har genomförts med frivilliginsatser. Människor med olika gåvor har tillsammans fört arbetet framåt. Endast mindre åtgärder har hittills utförts av externa firmor.

En styrgrupp har det övergripande ansvaret för projektet och en arkitektgrupp + en inredningsgrupp genomför planeringsarbeten. Leif Zälter leder och planerar det praktiska arbetet.

Den första fasen av arbetet har bestått av rivning av gamla strukturer men uppbyggnad och färdigställande av nytt har också pågått ett tag
Det nya biocaféet är klart. Mycket av materialet är återvunnet från det gamla caféet. Väggarna är nymålade i en färg som inredningsgruppen och arkitektgruppen har tagit fram.
Även ungdomsvåningen med kök, förråd och ny ingång mot salongen är klar.
Musikrummen på andra våningen mot Olinders är också nästan färdigställda.

Störst fokus ligger på att bygga klart gudstjänstlokalen. Efter rivningsfasen har vi kommit långt med detta arbete. Många har varit samlade på måndags- och torsdagskvällar och arbetsgemenskapen har varit fin och inspirerande. Måndagarna har avslutats med gott fika som har ordnats av frivilliga.

Ett antal personer har varit aktiva med byggnation och städning under veckans förmiddagar

Byggande av nytt undergolv har varit arbetskrävande men är nu slutfört.

Stora insatser har gjorts med nydragning av rör för el och teknik.

I gudstjänstlokalen återstår mycket arbete än men det som ligger närmast i tid är färdigställande av väggar. Barnrum, kapprum och bönerum börjar också att ta form.

Förråden som ligger i anslutning till kyrksalen är i princip klara. Där återstår endast nya dörrar.

 

Åtgärder som ligger i nästa steg är

 • Byggande av estrad
 • Bygga ett fläktrum i musikförrådet
 • Återställande av akustiktak i kyrksalen

Inom kort kommer vi också att påbörja:

 • Montering av fönster mellan kapprum och kyrksal
 • Montering av ventilation

 

Arkitektgruppen arbetar med att:

 • Rita byggdetaljer för bygget
 • Planera och rita fast och viss lös inredning
 • Ta fram underlag för beställning av dörrar
 • Samordna akustik och brand.
 • Göra belysningsberäkningar och planera armaturer
 • Samordna AV-utrustning (ljud och ljus)

 

Inredningsgruppen arbetar med att:

 • Planera inredning av kyrksalen. Detta innebär att ta fram inredningsdetaljer som stolar, textilier och övrig inredning
 • Planera inredning av barnrum och kapprum

 

Möjligheter för flera människor att aktivt ta del av arbetet

Det ligger en stor glädje i att få ta del av det dagliga arbetet med att bygga vår nya kyrka och fler är väldigt välkomna att delta.

 • Leif behöver hjälp att färdigställa ”knän” till estradbygget. Detta går bra att göra på eftermiddagstid då det är tomt på folk eller ta hem material och färdigställa det hemma. Kontakta Leif på tel. 0705-300005
 • Ett antal stolar skall kläs om till musikrummet. Det kan göras på plats eller så kan stolarna köras hem till den/de som är intresserade av att delta. Kontakta Karin Wilund. Tel. 0706-248194.

2021-01-222021-01-23T18:57:25+01:00
Till toppen