Skip to content

bli medlem

DU HÖR HEMMA HÄR

Medlemskapet i Hönö Missionsförsamling grundar sig i tron på Jesus Kristus som världens frälsare och min personliga tro och överlåtelse till honom.
Den bekännelsen är grunden för medlemskap, vi är en församling där man kan bli medlem i väntan på dop, vi accepterar barndop men praktiserar till största del troendedopet.

Församlingens gemenskap bygger på ett gemensamt ansvar och en delaktighet i det som beskrivs i Apostlagärningarnas 2 kapitel vers 42 “De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, brödbrytandet och bönerna.

Vi behöver varandra! Att bli medlem i Hönö Missionskyrka kostar inget.

Du som önskar bli medlem i församlingen hälsas välkommen i en Gudstjänst efter samtal med församlingens föreståndare.

Vill du ha mer info? Maila info@honomissionskyrka.se

image0 (4)