Bön i Hönö Missionskyrka

Bönen är uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud, som del i gudstjänsten, i mindre grupper eller enskilt. Den gemensamma bönen är lovprisning, tacksägelse, överlåtelse och förbön. Den kan också ge inspiration till den enskilda andakten. Psaltaren som bönbok och Herrens bön hör till ett gemensamt kristet arv, som förenar kyrkan i alla tider och på alla platser.

Tidebön

När man känner att de egna orden inte räcker till i bönen, så är tidebön en god hjälp i att umgås med vår Herre. I tidebönerna förs ett samtal mellan Gud och människan. Gud talar till sitt folk och folket svarar i sång och bön, med ord som Gud själv lagt i vår mun.

Våra samlingar är:

Tisdagar kl 07.00 ber vi morgonbön (”Laudes”) efter Bjärka-Säbys ordning. Laudes innehåller läsningar från Psaltaren (Jesu Bönebok) som bas, någon hymn och bibelläsning från gamla & nya testamentet, samt en inre, enskild bön och Herren Bön.

Torsdagar kl 21.00 ber vi bön inför natten (”Completorium”) i samma ordning; med hjälp av Psaltaren och Bibeln, samt en stund med ”förbön” för Kristenheten i stort&smått. Vi ber för församlingens ledning, alla verksamheter & dess ledare samt en tyst inre enskild bön & Herrens Bön.

Välkommen att stämma in med den världsomspännande Kyrkan!

Kräftkällan.

Bön, sång & gemenskap.

Tisdagar kl 10.00 i Salongen.

Frukostbön.

Onsdagar kl. 07.00 samlas vi till bön för våra öar och vårt land mm.

Det är 45 minuter bön, sedan äter vi en enkel frukost tillsammans.

Varmt välkommen!

Ge en gåva

Församlingens verksamhet:

Bankgiro: 340-2310
Swish: 123-5600945.
SEB konto 5191-3301494

Vår barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508
Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Sociala medier

Kontakta oss:

Östra hamnen 1 475 42 Hönö