Skip to content

Bön i Hönö Missionskyrka

Bönen är uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud, som del i gudstjänsten, i mindre grupper eller enskilt. Den gemensamma bönen är lovprisning, tacksägelse, överlåtelse och förbön. Den kan också ge inspiration till den enskilda andakten. Psaltaren som bönbok och Herrens bön hör till ett gemensamt kristet arv, som förenar kyrkan i alla tider och på alla platser.

Tidebön
När man känner att de egna orden inte räcker till i bönen, så är tidebön en god hjälp i att umgås med vår Herre. I tidebönerna förs ett samtal mellan Gud och människan. Gud talar till sitt folk och folket svarar i sång och bön, med ord som Gud själv lagt i vår mun.

Tisdagar kl 07.00 ber vi morgonbön (”Laudes”) efter Bjärka-Säbys ordning. Laudes innehåller läsningar från Psaltaren (Jesu Bönebok) som bas, någon hymn och bibelläsning från gamla & nya testamentet, samt en inre, enskild bön och Herren Bön. Vi möts i Andaktsrummet. 

Torsdagar kl 20.00 ber vi bön inför natten (”Completorium”) i samma ordning; med hjälp av Psaltaren och Bibeln, samt en stund med ”förbön” för Kristenheten i stort&smått. Vi ber för församlingens ledning, alla verksamheter & dess ledare samt en tyst inre enskild bön & Herrens Bön. Välkommen att stämma in med den världsomspännande Kyrkan! Vi möts i Andaktsrummet.

Kraftkällan:
En samling varje tisdag 10.00 med bön och gemenskap. 

Frukostbön:
Onsdagar kl. 07.00 samlas vi till bön för våra öar och vårt land mm.
Vi börjar med 45 min bön i biocafét och äter sedan en enkel frukost med goo kaffe tillsammans. Frukosten kostar 25 kr. Varmt välkommen!