Ge en gåva

Hönö Missionskyrka är en ideell förening vars ekonomi mestadels består av frivillig tid och ekonomiska gåvor.
Under varje gudstjänst finns möjlighet att ge pengar i frivillig kollekt eller använda sitt bankkort i kollektomaten.
Man kan även föra över pengar via sitt bankkonto eller starta en stående överföring.

Vill du vara med och ge en gåva till församlingen

Bankgiro: 340-2310

Swish: 123-5600945.

SEB konto 5191-3301494

Barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508

Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!