Ekumenik kan beskrivas som ett slags fredsrörelse. Det handlar om att våga gå fredens väg tillsammans med andra.

Vi hör ihop med varandra. Det är en grundsyn som är viktig för kyrkan. Vi tror att alla har ett ansvar för varandra och för skapelsen. Därför är det självklart att vi också vill samverka och samarbeta med andra kyrkor. Ekumenik betyder egentligen “hela den bebodda världen”. Det betyder att vi som kristna har ett uppdrag att leva i gemenskap.