Hej kära församling,

För er som inte känner mig så heter jag Emanuel Johansson. Jag är 23 år, hönöbo, och har varit med i Missionen sen barnsben. Nu jobbar jag med missionsorganisationen Ungdom med Uppgift, eller Youth with a Mission som det heter internationellt. Jag bor och jobbar i Skien, Norge.

Vad är min passion?

Min största passion och fascination är Jesus. Att få leva nära Guds Ord och Ande, det upprätthåller mig, driver mig, utmanar mig, och leder mig till att ge vidare det goda budskapet. Gud har speciellt lagt på mitt hjärta att värdera hans ord; inte bara att ge vidare kunskap, men att ge vidare min passion, för det ger multiplikation. Likaså vill jag försöka ge vidare ett tankesätt som bryter lögnen om att Bibeln är tung och obegriplig och som istället gör Guds hjärta, plan och sanning synlig. Den passion Gud gett mig är vad jag tar med mig in i de olika uppdrag jag står i.

Vad är mitt uppdrag i Norge?

  1. Bibellärare

Jag har lagt upp ett Bibelprogram för en klass på ca 30 studenter nu under hösten. Jag har 2 timmar undervisning varannan vecka (plus tillhörande hemuppgifter för studenterna). Visionen är att undervisa en Biblisk översikt med fokus på Guds frälsningsplan, och därmed se Bibeln i sin helhet och som en historia. Jag återger bakgrund och kontext för förståelse. Jag följer och förklarar bibliska teman, bilder och koncept, för att länka ihop gamla och nya testamentet och visa på Jesus som hela Ordets klimax. Min önskan är att intresset och kärleken till Guds Ord ska vara större efter min undervisning än den var när de kom. Utöver detta har jag ofta bibelsamtal runt matbordet, vid sena kvällar, i samband med möten och församlingsplanteringen, samt i mentorsamtal.

2. Ledare på en Lärljungaskola (DTS – Discipleship Training School)

Vi är ett team som startar en DTS med inriktning på församlingsplanteringsplantering. Vi hoppas på 15 studenter nu till januari. Vi är 3 månader i Norge med undervisning, sedan 3 månader missionsresa i Europa och 1 månad utanför vår kontinent. Vi önskar att samlas i hemmen och dela livet. Vi vill lärljungaträna ungdomar till att se sig själva som missionärer var än i världen de befinner sig och vad de än arbetar med. Visionen är alltid att se Jesus förvandla våra liv, men i samklang med det kommer visionen att träna, sända ut och ge support till de som vill arbeta heltid med församlingsplantering i Europa. Detta är i alla fall upplägget i stort och som ger skolan dess identitet. Det är svårt att beskriva kort vad mitt uppdrag är. Just nu är det förberedelser, så som rekrytering, kalla talare, göra ett schema över skolan, planera missionsresor, bygga team och söka Gud mm.

3. Uppstart av ny lokal församling

Jag är med i ett team som ska starta en ny församling Skien. Kort sagt är vårt hjärta att nå ut till människor i Skien som inte har en församling. Vi kommer samlas i hemmen varje månadkväll från och med mitten på oktober. Det kommer troligtvis inte se ut som den gudstjänst vi är vana vid, men som alltid är Guds Ord i centrum, samt tillbedjan, nattvarden, gemenskapen, bönen och att dela livet. Relationell evangelisation och lärljungaträning är vår vision.  Vi har god kontakt med alla andra kyrkor och full stöttning från alla håll. Vi kommer även som team gå igenom ett församlingsplanteringsprogram under 2 år som heter M4, lett av DAWN Norge (http://m4europe.com/nations/norway/). Jag är spänd på vad Gud kommer göra i mig och genom mig. Jag ska själv dela Guds Ord på vår första samling i nästa vecka.