Bakke stranda

Bakke stranda

Det jag nu ska berätta är en händelse som påminner om Guds stora nåd, om hur han låter oss vara med på Hans stora plan; att alla människor ska känna Honom. Att följa Jesus gör livet spännande! Vart vi än befinner oss, önskar Gud att vi vill be och leva ett liv som gör att Guds rike får bli större på jorden. Ett bibelord som talade till mig i morse är ifrån Första Petrus brev 5:2 ”var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet.” Jag tror att Gud vill lägga en längtan i våra hjärtan att presentera Honom för dem han anförtrott oss, människorna i vår hjord. Jag tror att Gud vill att vi ska söka Honom och hur han ser på människor runt om oss, och ut av det överflöd av liv som Gud ger, vara ett vittnesbörd och älska människor så som Gud älskar dem. Inte av vinningslystnad, men av hängivenhet!

Jag tillsammans med några vänner som delar denna hängivenhet för staden vi bor i, bestämde oss för att ta det mer på allvar och göra något med detta uppdrag. Gud har anförtrott oss att ta vara på staden, och detta vill vi säga ja till! Den idé som låg närmast var att mötas en sen lördagskväll och be tillsammans och se vart det leder. Vi lovsjöng Gud och tillsammans lyssnade in vad Jesus tänker om Skien. Vi upplevde att han gav oss specifika saker att be för och att Han uppenbarade delar av sin dröm för Skien. Det ska vara en stad fylld av glädje! Skien ska vara en stad med hela människor och hela relationer, där ingen söker efter droger och alkohol för att täcka de sår man bär på, utan en plats där gemenskap och inre helande får ske!

Efter ett par timmar av bön, lovsång och proklamation av Guds sanning över staden, gick vi ut och fortsatte att be. Vi ville vara öppna för Guds ledning om det är någon han vill att vi ska lyssna på, be för, eller uppmuntra. Det är svårt att hålla sig inne efter ett sådan gripande lovsång- och bönestund som vi fick uppleva. Tänk om alla hade vetat om hur Gud ser på dem; att Han är en nära och god Gud, att Han vill komma med helande och tillfredsställa med sin frid!

Jag, Espen och Anna kände att vi skulle gå runt kanalen och be, detta är cirka en halv mil. Vi bad specifika böner för varje område vi gick igenom, lyfte upp varje hem vi passerade till Gud, vi bad för polisstationen, motionsspåren, sjukhuset, barnfamiljsområden mm. Vi försökte täcka så mycket yta som möjligt i bön, innesluta varje hem och arbetsplats. När vi kom till ”Bakke stranda” bad vi specifikt att Gud skulle göra människors hjärtan öppna för varandra och att gemenskap skulle byggas där. Vi bad också att det skulle få vara en plats där den Helige Anden mötte människor och att Gud skulle fylla atmosfären med en längtan efter Honom.

Vi har redan sett Gud besvara många av våra böner! Jag har insett att vi inte ska sitta och vänta på att Gud gör något av situationen i samhället, utan när vi ber, ger vi Honom med vår fria vilja äran och möjlighet att använda oss till att göra Sin vilja, Han har ju sagt att vi är Hans händer och fötter.

Jag gick tillbaka till ”Bakke stranda” med några vänner för att bada dagen efteråt, och fick möta en oerhörd öppenhet och Guds närvaro, precis som vi hade bett om. Det var mycket som skedde den dagen. Till exempel ropade det två damer på oss från en brygga och frågade om vi var kristna. Hon sa att hon såg att det var något speciellt med oss, och hon frågade om vi kunde umgås med henne. Vi satt i cirka 2 timmar och lyssnade till hennes livshistoria. Hon delade också att hon vill bli fri från alkoholmissbruk och känna att hon äger sin egen kropp. Denna kvinna bad också sin första bön på sju år efter att vi hade bett för henne, och Hon ville komma tillbaka till Jesu så som hon förklarade att hon kände Honom förr. Hon grät och sa att vi var sända från Gud, och var överväldigad av Hans nåd. Denna kvinna fick möta Jesus i Sverige när hon var ung och seglade med Elida, och Han har alltid vart nära i svåra stunder som hon förklarade det.

Tänk att det förändrar så mycket när vi ber för vår omgivning! Tänk vad mycket Gud gör när vi inte ser eller glömmer att titta. Det är en god Gud vi tjänar!

Kram Emilia

Ps. Gud är nära dig, och du betyder mycket för den platsen du bor på!