Skip to content

Församlingsledningen

Församlingsledningen består av en styrelse. Styrelsens funktion är bland annat att sköta de praktiska och administrativa uppgifterna i församlingen, ansvara för ekonomi, planera och organisera verksamheten även förvaltning av församlingens fastigheter.

Styrelsen består av 7 eller fler personer.
Styrelsens medlemmar röstas in i samband med församlingens årsmöte.

Styrelsen träffas ca en gång i månaden.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? ordforande@honomissionskyrka.se