Gudstjänst

Gudstjänsten är veckans höjdpunkt och central för församlingens gemenskap och liv. Vi firar gudstjänst varje söndag, kl.11:00.

Första söndagen i månaden delar vi nattvard i gudstjänsten.

Gudstjänsten mål är att dra oss närmare Jesus Kristus och för den som söker vill vi att det ska vara en plats där du kan få sitta i lugn och ro för att lyssna in och vara med i gemenskapen.

Gudstjänsten är en öppen gemenskap för alla människor i alla åldrar med alla olika bakgrunder och tro. Vi vill i gudstjänsten presentera det som vi tror är det viktigaste, nämligen en personlig och levande relation med himmelens och jordens Skapare, världens Frälsare och vår Hjälpare.

Gudstjänsterna i Hönö Missionskyrka består av:

  • Gemenskap
  • Sång/lovsång
  • Undervisning
  • Bön

Ge en gåva

Församlingens verksamhet:

Bankgiro: 340-2310
Swish: 123-5600945.
SEB konto 5191-3301494

Vår barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508
Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Sociala medier

Kontakta oss:

Östra hamnen 1 475 42 Hönö