Gudstjänst

Gudstjänsten är hjärtat i församlingen.
Där möts unga och gamla för att tillsammans höra Guds ord predikas, sjunga och be med och för varandra.

I Hönö Missionskyrka finns en längtan att varje människa ska få möta Gud.
Att få undervisning och kraft för de behov som finns.

Bön är en viktig del av gudstjänsten och till Gud förmedlas både stora och små saker.
Här frambärs olika böneämnen gemensamt, dessutom finns det möjlighet till personlig förbön där någon kan be för just dig.

Sångerna som sjungs är lovsång och dessutom gärna både nyare sånger och äldre psalmer.

Fyra ord som beskriver gudstjänsten: 

  • Samling är att mötas i sången och bönen.
  • Ordet – Bibeln läses och utläggs. Utan Guds ord blir det ingen gudstjänst.
  • Delandet är vittnesbördet, brödet och vinet, böneämnet och det ekonomiska givandet.
  • Sändningen innebär att församlingen är församling även när man lämnar kyrkan. Ut i samhället sänds gudstjänst efter gudstjänst människor ut i världen för att “leva” evangeliet fyllda av Andens kraft.

Våra gudstjänster är öppna för alla och vår önskan är att de som är här för första gången och även vana kyrkobesökare ska känna sig välkomna.

Ge en gåva

Församlingens verksamhet:

Bankgiro: 340-2310
Swish: 123-5600945.
SEB konto 5191-3301494

Vår barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508
Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Sociala medier

Kontakta oss:

Östra hamnen 1 475 42 Hönö