Skip to content

VÅR HISTORIA

På 1880-talet besöktes öarna av predikanter från Göteborg som förkunnade evangelium, och en del kom till tro. I början kunde man samlas i något utav hemmen, men när skaran växte uppstod behovet av en egen samlingslokal. På Hönö löstes lokalfrågan genom att man köpte ett gammalt boningshus, som ändrades till samlingslokal. 1889 invigdes den till ett missionshus. Huset de hade köpt kallades ”Knödens” och där ligger också (gamla) Missionskyrkan.

Skaran av troende växte och man insåg behovet att få fastare former för gemenskapen. Därför förstod man nödvändigheten av att bilda en frikyrklig församling. 1891 bildades Hönö missionsförening. Trettio personer var med vid detta tillfälle och blev de första medlemmarna.

Under den första tiden var man beroende av predikohjälp utifrån, men också bland medlemmarna fanns det goda förkunnare, och antalet troende växte och snart var det lilla missionshuset för litet. 1895 byggde man en större lokal, som rymde 225 personer.

Samma år anslöt sig Hönö missionsförening till Svenska Missionsförbundet.

Verksamheten blev allt mer omfattande och man insåg behovet av att anställa en egen predikant. Församlingens förste pastor var Axel Mouchard. Han började sin tjänst sommaren 1912. Församlingen växte och antalet mötesbesökare ökade hela tiden och de nya lokalerna räckte inte till. Därför började man planera för en större kyrka.

I februari 1914 tillsattes en byggnadskommitté och i mars beslöt man riva den gamla kyrkan och bygga en ny. På påskafton kom två pråmar med byggnadsmaterial från Göteborg till Klåva. Det fanns då ingen hamn. Allt virket bars upp till byggarbetsplatsen.

Så revs den gamla samlingslokalen och redan den 20 september samma år kunde den nya Missionskyrkan invigas.

Man förstod tidigt vikten av att nå det uppväxande släktet. Redan 1892 började man med söndagsskola och 1903 bildades Hönö kristliga ungdomsförening. 1920 bildade Hönö missionsförsamling en juniorförening, som fick betyda mycket för församlingens tillväxt. 1965 började församlingen också med Scout. Idag är söndagsskola, scout och tonår viktiga verksamhetsgrenar i församlingens arbete.

I församlingen hade de länge funnits en längtan efter att får ordna en större konferens och i juli 1945 hölls den första Hönökonferensen, som sedan har utvecklats och fått vara till stor välsignelse för kristenheten i vårt land. Och i år hölls den 76:e Hönökonferensen, dock med sändningar på webben, p. g. a. coronakrisen.

Sången och musiken har alltid haft stor betydelse för församlingens verksamhet. Redan de första åren hade man bildat en musikförening. På en bild från den tiden ser man ett antal fioler och inte bara kvinnor utan också män som spelar gitarr. Sången och musiken har vidareutvecklas och idag har församlingen många goda sångare och musiker som får vara med i arbetet i att föra evangeliet vidare.

Hönö Missionskyrka har de senaste åren arbetat med frågor kring bygge av hall och ny kyrka. Stora behov av renovering har gjort att en ny kyrka har haft en hög prioritet. Maj 2019 gavs möjlighet att köpa en helt ny fastighet nere i Klåva, en plats som kallats för golfen och som de senaste åren varit “Haralds” bio, bowling, restaurang och ett gym som hyresgäst. Församlingen fattade ett beslut med stor majoritet 97,5% av de röstande var för ett köp. Under hösten 2019 började vi använda de nya lokalerna, bowlinghallen blev kyrksal och är under skrivande stund fortfarande under uppbyggnad. Det är en spännande tid där vi de senaste åren fått hälsa många nya människor välkomna in i församlingen och idag är vi drygt 360 medlemmar.

gamlakyrka
DCIM100MEDIADJI_0336.JPG