Internationellt – Mission

 

Mission som förvandlar världen
Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er…
Equmeniakyrkans vision är att vara “en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar -dig, mig och världen”.

Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra människor till tro och kyrkan finns för att vi ska kunna utföra det.  Det tillhör kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som vittne om Guds rike.

Mission handlar om hela livet:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Diakoni, vittnesbörd och gemenskap är kyrkans främsta märke  och det är viktigt att dessa tre hålls samman. Vårt sociala engagemang blir till evangelisation eftersom det vittnar om Jesus förvandlande nåd. Bara så blir kyrkan det Guds redskap som kan gestalta Guds rike i vår värld.

 

Mission i Hönö Missionskyrka

 

Hönö Missionsförsamling har en lång tradition att stödja internationellt arbete, både genom att sända ut medarbetare i världen, men också i att stödja Equmeniakyrkan centralt. Mission har även varit ett återkommande och betydelsefullt inslag i Hönökonferensen. I församlingen finns ett Missionsråd bestående av ett antal medlemmar och genom Missionsrådet har Hönö Missionskyrka nu fått en vänförsamling i Syrien (se nedan).

 

Vår vänförsamlingen i Fairouzeh, Syrien

Fairouzeh är en kristen by 5 km öster om Homs i västra Syrien, ett område kontrollerat av Assadregimen och därvid relativt fredligt.  Minst 80 % av befolkningen i Fairuzah har de senaste åren utvandrat till Nordamerika. Emellertid, har samtidigt under det pågående kriget kristna från andra områden flyttat in till denna by, geografiskt lite mindre än Hönö. Man har i stor utsträckning varit förskonade från våldsamheter, men någon person har blivit skjuten.

Det stora problemet är den dåliga ekonomin, med en galopperande inflation. Priserna har gått upp 25 gånger, vilket resulterat i att människor inte har mat för dagen. Även Coronapandemin överskuggas av de ekonomiska problemen. Dessutom är just nu i början av juli enbart 300 personer smittade.  Från mars till mitten av maj infördes karantän, som nu har hävts. Folk i allmänhet har också uppfattningen att talet om Covid-19 pandemin är propaganda, i syfte att avleda fokus från den ekonomiska krisen. I avsaknad av välfärdssystem lider allmänheten mer av den dåliga ekonomin än coronasmittan i sig.

Pastor Jacob Sabbagh är föreståndare för den protestantiska kyrka, med vilken HMF har ett utbyte sedan 2017. I församlingsledningen ingår förutom pastor Jacob också fyra äldste och antalet medlemmar är 85: 60 vuxna och 25 barn och ungdomar. En betydande del av de som deltar i söndagsgudstjänsterna kommer från intilliggande katolska och ortodoxa kyrkor, personer som gillar pastor Jacobs sätt att fira gudstjänst.  Tyvärr har många kristna i Fairuzah inte möjlighet att gå på gudstjänst då man är tvingade att arbeta för sin försörjning. De olika kyrkorna i bygden har ofta gemensamma offentliga gudstjänster. En specialvariant är begravningsgudstjänster, som firas gemensamt särskilt om den avlidne fallit offer för inbördeskriget. Alla präster och pastorer i Fairuzah samlas två gånger per år för samtal och gemenskap, i allmänhet efter jul och påsk. Man har inga husgrupper, utan olika samlingar sker i kyrkan. Varje onsdag träffas 30-40 kvinnor för sång, bön och bibelstudium, ibland indelade i smågrupper. Församlingen har en mycket aktiv söndagsskola, som samlar 100 barn 7 – 12 år, samt 60 tonåringar. Men har därför ingen konfirmationsundervisning; kristendomsundervisning förmedlas dessutom i den vanliga skolan.

Med stöd av olika hjälporganisationer, bl.a. Compassion Protestant Service som är en del av The Synod of Protestant Churches hjälper församlingen i Fairouzeh 100 fattiga familjer med mat och hygienpaket.

Under 2017 byggde missionsrådet i Hönö missionskyrka med hjälp av Gunilla Ikpownmosa, bitr. internationell sekreterare på EK, upp en kontakt med den Presbyterianska kyrkan i Fairouzeh. Kontakten var de första åren mycket sporadisk och något djupare utbyte kom aldrig till stånd. Under 2020 har vi emellertid fått tätare kontakt med pastor Jacob främst via WhatsApp chattar, men också med inspelade meddelanden. Framöver planerar missionsrådet att ha samtal med pastor Jacob över Zoom; kan bli mycket spännande. Svårigheterna för våra kristna syskon i västra Syrien är inte främst krig eller Coronapandemin, utan fattigdom.

Ge en gåva

Församlingens verksamhet:

Bankgiro: 340-2310
Swish: 123-5600945.
SEB konto 5191-3301494

Vår barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508
Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Sociala medier

Kontakta oss:

Östra hamnen 1 475 42 Hönö