Skip to content

Internationellt – Mission

Equmeniakyrkan, som Hönö Missionskyrka är en del av, verkar både lokalt i Sverige men också globalt med mottot, ”Till jordens yttersta gräns”.

Hönö Missionskyrka har en lång tradition att stödja internationellt arbete, både genom att sända ut medarbetare i världen, men också i att stödja Equmeniakyrkan centralt. Det har både berikat och välsignat församlingen. Mission har även varit ett återkommande och betydelsefullt inslag i Hönökonferensen.

 

FÖRSAMLINGENS HUVUDFOKUS
I Hönö Missionskyrka finns ett missionsråd som arbetar för att öka medvetenheten och intresset för mission. Fokus ligger nu på Mellanöstern, mycket via Equmeniakyrkans initiativ Tänd ett ljus för Syrien.

 

Vänförsamling
Hönö Missionskyrka stödjer en lokal syrisk kyrka i Fairouzeh, som är en by 5 km öster om Homs i västra Syrien. Vi försöker ha regelbunden kontakt med Pastor Yacob Sabbagh.

Hönökonferensen
Hönökonferensen har under 3 år samlat in pengar och bekostat utbildning av 6 pastorskandidater från Syrien. De har fått sin utbildning i Libanon. Nu är de flesta klara och har återvänt för att arbeta i sitt hemland.

De pengar som samlats in under Hönökonferensens olika barnmöten har bidragit med pengar till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon.

Secondhand “En gång till”
Pengar som kommer in via secondhandbutiken ”En gång till” i Hönö Missionskyrka, går också till dessa flyktingbarn.

SAT7
Vi vill även stödja arbetet med TV-kanalen SAT7, som sänder program med kristet budskap i mellanöstern och nordafrika. SAT7 når ca 25 miljoner människor i muslimvärlden.

Global brunch
Vi vill öka intresset för mission i församlingen ytterligar