Kraftkällan

Varje tisdag klockan 10 är det en bönesamling i Missionskyrkan. Efter inledande sång och bibelord ges det tillfälle för tacksägelse-och böneämnen. Stunderna leds av en ansvarig, men många olika deltar. Vittnesbörd, berättelser och lovsång är viktiga inslag i gemenskapen. Efter en timmas samvaro i kyrkolokalen fortsätter gemenskapen i församlingssalen kring kaffeborden. Alla är varmt välkomna.