Mission

Mission som förvandlar världen
Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er…
Equmeniakyrkans vision är att vara “en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar -dig, mig och världen”.

Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra människor till tro och kyrkan finns för att vi ska kunna utföra det.  Det tillhör kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som vittne om Guds rike.

Mission handlar om hela livet:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Diakoni, vittnesbörd och gemenskap är kyrkans främsta märke  och det är viktigt att dessa tre hålls samman. Vårt sociala engagemang blir till evangelisation eftersom det vittnar om Jesus förvandlande nåd. Bara så blir kyrkan det Guds redskap som kan gestalta Guds rike i vår värld.

Mission i Hönö Missionsförsamling

Hönö Missionsförsamling har en lång tradition att stödja internationellt arbete, både genom att sända ut medarbetare i världen, men också i att stödja Equmeniakyrkan centralt. Mission har varit ett återkommande och betydelsefullt inslag i Hönökonferensen.

Men vi kan inte slå oss ro med tidigare utfört uppdrag, utan behöver blicka framåt.

  • Vad kan vara HMF:s roll och uppdrag i det internationella arbete idag?
  • Hur kan mission bli ett mer regelbundet inslag i våra samlingar?
  • Hur kan vi utmana varandra till större engagemang för mission?
  • Hur kan vi bereda unga människor  möjlighet att pröva sin kallelse till missionsarbete?
  • Hur kan vår församling engagera sig i  ”mission i retur” där kristna från andra länder kan berika vårt uppdrag som församling?

Vår värld har förändrats; länder och kontinenter har kommit närmare varandra. Tidigare generationers livslånga engagemang för arbete i samma land och samma tjänst är i dag inte längre lika aktuellt. Korttidsinsatser har blivit allt vanligare och kan rätt planerat och utfört berika både sändare och mottagare.

Equmeniakyrkan liksom andra svenska missionsrörelser erbjuder möjlighet för såväl unga som äldre att under månader eller halvår engagera sig  i olika missionsprojekt.  Genom Apg29  arrangerar Equmenia  såväl teoretisk som praktisk utbildning i evangelisation, Evangeliska Frikyrkans step out program gör det möjligt för ungdomar att besöka ett missionsfält någonstans i världen. Även seniorer kan, i ett program kallat käpp out, genom sitt yrke göra insatser i u-länder.

Operation Mobilisation och Ungdom med Uppgift är två stora internationella organisationer erbjuder oss möjlighet till spännande utbildning och korttidsmission i olika länder. Många är de ungdomar och även äldre personer, som fått sina liv förändrader under några månader med någon av dessa rörelser.

Utmanas och förvandlas

För mer information se nedanstående länkar
www.omsverige.se
www.om.org
www.ywam.se
www.ywam.org
http://equmeniakyrkan.se/
www.efk.se