Ekonomi

Hönö Missionskyrka är en ideell förening vars ekonomi mestadels består av frivillig tid och ekonomiska gåvor. Under varje gudstjänst finns möjlighet att ge pengar i frivillig kollekt eller använda sitt bankkort i kollektomaten. Man kan även föra över pengar via sitt bankkonto eller starta en stående överföring.

Vill du vara med och ge en gåva: Bankgiro: 340-2310 eller om du vill använda dig av Swish så är numret: 123-5600945.

Kontonummer för regelbundet offrande är: SEB konto 5191-3301494

Barn- och ungdomsverksamhet- Equmenia: equmenia@honomissionskyrka.se BG: 889-6508 eller om du vill använda dig av Swish så är numret: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Kontakta församlingens kassör Börje Classon vid frågor: borje.classon@gmail.com.