FÖLJ projektet HÄR!

VALBORGSINSAMLINGEN

Vår nya kyrka

Hönö Missionskyrkas f d kyrkbyggnad på Ringvägen 4 är över 100 år gammal och behovet av nya eller upprustade lokaler har varit stort under en längre tid.
Under våren 2019 blev byggnad i Hönö Klåva till salu.
Under sommaren 2019 förvärvade församlingen byggnaden, som består av två fastigheter, där det bedrivs gymverksamhet Nordic Wellness samt tidigare Haralds Salonger med restaurang, bowling mm., som lagts ner.

Möjligheter!

Församlingen äger nu en större modern byggnad med ett centralt läge som vi hoppas skall bli en mötesplats där alla som vistas på våra öar välkomnas!
Det pågår nu ett intensivt planeringsarbete för att anpassa föredetta bowlinghall, restaurang mm till en kyrka anpassade efter våra verksamheter.

Kyrkan kommer att vara en plats för:

  • Gudstjänster
  • Bibelstudier
  • Scout
  • Alpha-kurser
  • Ungdomssamlingar
  • Symöten
  • Språkcafé
  • …och mycket mer…

Dessutom drivs Hönö Bio vidare i församlingens regi.

Ekonomiska gåvor

Märk med
“Nya kyrkan”
Bankkonto SEB
5191-1005197
Bankgiro
340-2310
Swish
1235600945

Bön

Var med och bed för de nya lokalerna.
Bönesamlingar hålls regelbundet i församlingen
KLICKA HÄR för kalender.

Ge en gåva

Församlingens verksamhet:

Bankgiro: 340-2310
Swish: 123-5600945.
SEB konto 5191-3301494

Vår barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508
Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Sociala medier

Kontakta oss:

Östra hamnen 1 475 42 Hönö