Skip to content

Team Diakoni/ Omsorg finns till för dig med behov i livets olika skeden.

Samtal/själavård/vägledning Vi erbjuder möjlighet till mellanmänskliga samtal, själavård, vägledning och hembesök. Du möter någon ur vårt omsorgsteam vilket består av människor med olika erfarenheter som finns till för dig. Vid behov kontakta oss på omsorg@honomissionskyrka.se

Besöksgruppen finns till för dig som önskar besök för att du är ensam, sjuk eller har svårt att ta dig till kyrkan. Om du eller någon närstående är i behov så maila till omsorg@honomissionskyrka.se

Tisdagslunchen varje tisdag inbjuds verksamheten Hela Människan att dela måltidsgemenskap.

Gos-grupper ( Gemenskap och servicegrupper.) Församlingen är indelad i tolv grupper som städar lokalerna, fixar söndagsfika och vill ge ett bra bemötande till alla som kommer till vår kyrka.

samtal