Projektbeskrivning

Hönökonferensen Brandteam

Har ansvar för att släckare ställs ut på lämpliga ställen i tältet.
Förbereda vilka fem nödutgångar vi skall ha.
Vara kontaktperson till vaktmästarna under veckan och se till att dom har info om vad som gäller.
Se till att nödutgångsskyltar sätts upp.
Rapportera till praktiskt ansvarig om att utrustningen är utplacerad innan första mötet på lördag.
Sätta upp skylt om var man får grilla på tältängen.

Kontaktperson
Mats Nolebring • mats@nolebring.se

Klicka för att besöka hemsidan för Hönökonferensen