Projektbeskrivning

Hönökonferensen Camping

För dig som vet vad man behöver veta när man kommer till en camping.
Vi vill med denna tjänst höja vår service så att våra gäster känner sig välkomna!

Se till att skyltar skrivs ut och sätts upp på våra campingområden  – info finns om vad som skall stå.
Tydliga skyltar så man lätt hittar var man skall stå om man kommer för första gången med husvagn eller husbil.

Vara en extra hjälp till de som placerat ut husvagnsplaceringarna.

Ett önskemål, men inte tvunget, är att man ställer sig vid Mossens camping för att vara en hjälpande hand när de flesta kommer, speciellt första dan, för att välkomna och visa gäster rätt.
Mossens camping är den camping som behöver mest hjälp.

Man gör en kontroll runt om på alla campingplatser då och då för att se att allt står rätt till.
Vara kontaktperson till konferensexpeditionen.

Kontaktpersoner
Mats Nolebring • mats@nolebring.se
John Agnesson • john.agnesson@gmail.com

Klicka för att besöka hemsidan för Hönökonferensen