Projektbeskrivning

Hönökonferensen Förbönstjänst

Under konferensen är förbönen och förbönstjänsten viktig.
Det är ett bra tillfälle att få betjäna andra med bön utifrån deras längtan och behov.
Följande tillfällen kan du få tjäna som förebedjare:

  • Varje vardag 12.00 i vår nya kyrka.
    Då lyfter vi upp de böneämnen som kommit in under mötena. 
  • Kvällsmötet 19.00 i tältet
  • Nattmötet 21.30 i tältet

I tältmötena är böneplatsen öppen så här behövs det många förebedjare.
Önskar du vara med i förbönstjänsten på kvällsmötet så samlas vi 18.30 i bönebaracken intill tältet.
Inför nattmötet samlas vi 20.45 i kyrkan.
Vid dessa tillfällen får du instruktioner och information om hur vi ser på förbön och hur vi ska agera.
Du behöver inte lova alla tre tillfällena utan kan välja vilket/vilka tillfällen som passar.

Kontaktperson
Anders Marklund • anders@honomissionskyrka.se

Klicka för att besöka hemsidan för Hönökonferensen