Projektbeskrivning

Hönökonferensen Kvällsmat

Finnas på plats i kyrkan 16.30-19.00 för att se till att de medverkande får kvällsmat mellan 17.00-18.30.
Plocka fram det som behövs, värma mat vid behov, diska, plocka undan och vara en trevlig värd.
Man arbetar två åt gången.

Kontaktperson
Linda Samuelsson • lsamuelsson@mac.com

Klicka för att besöka hemsidan för Hönökonferensen