Projektbeskrivning

Hönökonferensen Mötesvärdar/Vaktmästare

Som vaktmästare är du delaktig i de stora samlingarna i mötestältet.
Du ingår i ett arbetslag med flera personer.
Det är oftast 5 samlingar per dag där det behövs hjälp med olika sysslor.
Vaktmästargruppen kan dela på ansvaret för dagsamlingarna medan kvällsmötet och ungdomsmötet innebär att samtliga är i tjänst. 

I samband med gudstjänsterna ansvarar vaktmästeriet för kollektboxarna, ser till att det är rent och snyggt i tältet, organiserar cykelparkering och hjälper mötesdeltagarna att hitta platser.
Man cirkulerar även utanför tältet och ser till att trafiken flyter.
Kollekten kan behöva hjälp att komma igång och man tar ansvar för de insamlade medlen.
Efter gudstjänsten stänger man tältet och ser till att allt är i ordning.

Kontaktpersoner
Sten-Åke Granberg • stenis49@gmail.com
PA Klint • pakerstin@telia.com

Klicka för att besöka hemsidan för Hönökonferensen