Projektbeskrivning

Hönökonferensen Sjukvårdsteam

Se till att hjärtstartare och första hjälpen material finns på plats i bönebaracken och i kyrkan och att det är uppmärkt så att det lätt hittas av berörda.
Kontrollera under veckan att det fortfarande finns kvar och fylls på vid behov.
Finnas tillgänglig för konferensledningen vid behov av konsultation. 

Kontaktperson
Kristina Marklund • k.marklund@hotmail.com

Klicka för att besöka hemsidan för Hönökonferensen