Projektbeskrivning

Hönökonferensen Teknik: El

Inkoppling av el till mötestältet och till husvagnsplatser.
Det praktiska arbetet startar veckan innan konferensen, från tisdagen och framåt.
Under hela konferensveckan har någon i elgruppen jour 24/7, dygnet runt.
Måndagen efter konferensen samlas allt elmatrial in och hämtas upp av lastbil och körs åter till uthyraren.

Kontaktpersoner
Per Åkeflo • per.akeflo@st1.se
Bengt G Olofsson • bengt5811@gmail.com

Klicka för att besöka hemsidan för Hönökonferensen