Projektbeskrivning

Hönökonferensen Teknik: Webb-TV

Inom Webb-TV arbetar du som kameraman/kamerakvinna på sändningar ifrån tältet, Missionskyrkan och Betel.
Förkunskaper: Kunskap inom filmning.
Kurs/genomgång kan anordnas under våren.

Kontaktperson
Leif Sandvik • leif.sandvik@telia.com

Klicka för att besöka hemsidan för Hönökonferensen