TOAST

På kyrkans parkering bjuds det på toast till alla ungdomar.