Söndax

Storsamling under gudstjänsttid för dig som är 3-12 år.

Gudstjänst

Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige

Välkommen på Gudstjänst, idag predikar Andreas Rainhard och Martina Gustavsson [...]

Tidebön i kyrkan

Hönö Missionsförsamling, Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige

Barnkör

Kör för dig som är 3-7 år

Walk-and-talk (GA)

Vi träffas utanför gamla Missionskyrkan för en walk-and-talk.

Frukostbön

Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige