Tweenies

Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige

Tweenies är för dig som går i mellanstadiet. Samlingen är [...]

TONÅR

Tonår är en samling för dig som är 13+. Kvällen [...]

Second hand

Välkommen att fynda fina barnkläder i Hönö Missionskyrka. Pengarna går [...]

Tidebön

Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige

Morgonbön. Vid tidebön växelläser vi Psaltarpsalmer, sjunger och ber utifrån [...]

Kraftkällan

Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige

Välkommen till en samling med bön och gemenskap

Frukostbön, välkommen!

Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige

Samlingen börjar med bön och och avslutas med enkel frukost. [...]

Scout-ledigt

Scout är Hönö Missionskyrkas scoutverksamhet och riktar sig till barn [...]

KONFA

Gemenskap och undervisning om den kristna tron, främst för dig [...]

Tidebön

Bön för natten. Vid tidebön växelläser vi Psaltarpsalmer, sjunger och [...]

OBS ny tid! Tweenies

Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige

Tweenies är för dig som går i mellanstadiet. Samlingen är [...]

TONÅR

Tonår är en samling för dig som är 13+. Kvällen [...]

Second hand

Välkommen att fynda fina barnkläder i Hönö Missionskyrka. Pengarna går [...]

Unga vuxna frukost

Cafét är öppet och det kommer finnas frukost och kaffe [...]

Gudstjänst

Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sverige

Idag går kollekten till Equmeniakyrkans barn och ungdomsarbete "equmenia". Anders [...]