Projekt OMBYGGNATION BLOGG2021-02-08T09:54:02+01:00

Här kan du följa bygget hemifrån!

Uppdateringar kommer att komma kontinuerligt och innehålla en del ögonblicksbilder men också lite historia. Det kommer även att informeras om vad bygget behöver hjälp med just nu. Kanske kan du hjälpa till ekonomiskt, i bön eller praktiskt? Vill du hjälpa till praktiskt, men känner att du inte vågar pga. pandemin kommer det finnas möjlighet för dej särskilda tider på dagarna – hör av dej till Leif Zälter på tel. 0705-300005 om du vill veta mer!

2021-02-07

Byggnationen går framåt med hjälp av alla frivilliga som tar ansvar för sina olika arbetsområden.

Det som ligger närmst är färdigställande av estraden. Här har gjorts omfattande arbete med att bygga stomme och undergolv. En trappa och en ramp är integrerade i estraden.

En extern firma kommer att ta upp två hål i söderväggen för ljusinsläpp och även hål för entrén från biocaféet till kapprummet. Efter det kommer fönsterpartiet i bakkanten av kyrksalen att återmonteras.

Nödutrymningstrappan från musikrummet ut mot Olinders är monterad. Yes!

Förberedande för håltagning mellan biocafé och kyrkorum.

Arkitektgruppen/Inredningsgruppen
A-gruppen arbetar med att ta fram alternativ för golv, nya dörrar, fönster och ett glasparti. Många dörrar kommer att kunna återanvändas. Hänsyn måste tas till brand och ljud samt utseende. Hur skall t.ex. handtag och andra beslag se ut?

En rolig upptäckt från den gamla kyrkans vind är tre spegeldörrar från ca. 1910 som efter restaurering och ommålning skall kunna användas i kyrkans entre och mellan kyrksal och barnrum.

Fortsatt planeras för tak och teknik och hur detta skall integreras i byggnaden.

Ljussättning av kyrksalen planeras också parallellt.

Ett problem som skall lösas är att balkarna i taket inte är dimensionerade för mer last än att bära sig själva och lasterna från taket.

Inredningsgruppen arbetar med att ta fram ett förslag för inköp av stolar. Detta kommer att redovisas vid ett senare tillfälle. Dessutom arbetar de tillsammans med A- gruppen med färgsättning av kapprum och barn/familjerum.

Kyrkans secondhand “En gång till” har flyttat in i det gamla kapprummet och där hjälper inredningsgruppen till med planering.

Dörrarna på dess ursprungliga plats i den gamla kyrkan

Samma dörrar mer än 100 år senare…

Nu startar vi igång “Valborgsinsamlingen” som är insamling för att få in de pengar som just nu saknas för att ombyggnationen i kyrkan ska färdigställas på en sådan nivå att vi kan fira gudstjänst i kyrkorummet. Målet är att samla in minst 950 000 fram till Valborg. Mer info kring insamlingen – se HÄR 

Insamlingen är delad i tre delar, där målet för första delen är att samla in 305 000 till den 7 mars.

2021-01-22

Planeringen och projekteringen påbörjades redan när församlingen flyttade in på Östra Hamnen 1, hösten 2019. De praktiska arbetet med att bygga om kyrkan påbörjades i september 2020 och har tagit ett antal kliv framåt. Det allra mesta arbetet har genomförts med frivilliginsatser. Människor med olika gåvor har tillsammans fört arbetet framåt. Endast mindre åtgärder har hittills utförts av externa firmor.

En styrgrupp har det övergripande ansvaret för projektet och en arkitektgrupp + en inredningsgrupp genomför planeringsarbeten. Leif Zälter leder och planerar det praktiska arbetet.

Den första fasen av arbetet har bestått av rivning av gamla strukturer men uppbyggnad och färdigställande av nytt har också pågått ett tag
Det nya biocaféet är klart. Mycket av materialet är återvunnet från det gamla caféet. Väggarna är nymålade i en färg som inredningsgruppen och arkitektgruppen har tagit fram.
Även ungdomsvåningen med kök, förråd och ny ingång mot salongen är klar.
Musikrummen på andra våningen mot Olinders är också nästan färdigställda.

Störst fokus ligger på att bygga klart gudstjänstlokalen. Efter rivningsfasen har vi kommit långt med detta arbete. Många har varit samlade på måndags- och torsdagskvällar och arbetsgemenskapen har varit fin och inspirerande. Måndagarna har avslutats med gott fika som har ordnats av frivilliga.

Ett antal personer har varit aktiva med byggnation och städning under veckans förmiddagar

Byggande av nytt undergolv har varit arbetskrävande men är nu slutfört.

Stora insatser har gjorts med nydragning av rör för el och teknik.

I gudstjänstlokalen återstår mycket arbete än men det som ligger närmast i tid är färdigställande av väggar. Barnrum, kapprum och bönerum börjar också att ta form.

Förråden som ligger i anslutning till kyrksalen är i princip klara. Där återstår endast nya dörrar.

 

Åtgärder som ligger i nästa steg är

 • Byggande av estrad
 • Bygga ett fläktrum i musikförrådet
 • Återställande av akustiktak i kyrksalen

Inom kort kommer vi också att påbörja:

 • Montering av fönster mellan kapprum och kyrksal
 • Montering av ventilation

 

Arkitektgruppen arbetar med att:

 • Rita byggdetaljer för bygget
 • Planera och rita fast och viss lös inredning
 • Ta fram underlag för beställning av dörrar
 • Samordna akustik och brand.
 • Göra belysningsberäkningar och planera armaturer
 • Samordna AV-utrustning (ljud och ljus)

 

Inredningsgruppen arbetar med att:

 • Planera inredning av kyrksalen. Detta innebär att ta fram inredningsdetaljer som stolar, textilier och övrig inredning
 • Planera inredning av barnrum och kapprum

 

Möjligheter för flera människor att aktivt ta del av arbetet

Det ligger en stor glädje i att få ta del av det dagliga arbetet med att bygga vår nya kyrka och fler är väldigt välkomna att delta.

 • Leif behöver hjälp att färdigställa ”knän” till estradbygget. Detta går bra att göra på eftermiddagstid då det är tomt på folk eller ta hem material och färdigställa det hemma. Kontakta Leif på tel. 0705-300005
 • Ett antal stolar skall kläs om till musikrummet. Det kan göras på plats eller så kan stolarna köras hem till den/de som är intresserade av att delta. Kontakta Karin Wilund. Tel. 0706-248194.

Ge en gåva

Församlingens verksamhet:

Bankgiro: 340-2310
Swish: 123-5600945.
SEB konto 5191-3301494

Vår barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508
Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Sociala medier

Kontakta oss:

Östra hamnen 1 475 42 Hönö
Till toppen