Söndax – under gudstjänsttid för dig mellan 3-9 år.

SÖNDAX (3-9 år)

Välkommen till barnens egna gudstjänst som hålls under gudstjänsttid.

Det blir andakt/samling, spel, pyssel mm.

Ansvarig för SÖNDAX är Signe Mattsson signe@honomissionskyrka.se