Stöd & hjälp

Vill du ha någon att prata med? Kanske går du igenom en tuff period i ditt liv, har relationsproblem, är drabbad av sjukdom eller har frågor och funderingar om tron? Vi i Hönö Missionskyrka vill finnas för dig för att stötta och hjälpa. Du kan vända dig till vår föreståndare Anders Marklund.